Home > Blue Screen > Possible Return Of Bsod

Possible Return Of Bsod

Contents

Så här använder du verktyget: 1 Hämta och installera felsökningsverktyget för Windows från Microsofts webbplats . Om du av misstag har tagit bort eller mixtrat med filen boot.ini kan det hända att stoppkoden 0x7B visas under startproceduren. Uppdatera system-BIOS till den senaste tillgängliga versionen. När du felsöker det här felet åligger det dig att ta reda på varför förvirring uppstått i Windows-kärnan och åtgärda orsaken till förvirringen. navigate here

For information about My Kaspersky, please refer to the Online Help page. Om du söker efter "windows debugger" på Google och klickar på länken för den första sökträffen kommer du till hemsidan för felsökningsverktyget för Windows. 2 När installationen är klar klickar du Sverige Välj land Afghanistan Albanien Algeriet Amerikanska Jungfruöarna Angola Anguilla Antigua och Barbuda Argentina Armenien Aruba Asien/Stillahavsområdet Australien Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belgien Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bosnien och NN är numret i en sekvens med skapade dumpfiler för en dag om flera dumpar skapades samma dag (den första kraschdumpen en viss dag får numret 01, den andra 02 osv.). https://www.bleepingcomputer.com/forums/t/145035/possible-return-of-bsod/

Bsod Error Codes

Avsnitt 3: Använda felsökningsprogrammet i Windows Video som rekommenderas av Dell – Dell har skapat en självstudiekurs online med anvisningar om hur du använder felsökningsprogrammet i Windows till att felsöka specifika Yes No Useful referencesHow to register in My Kaspersky Account? Ange "!analyze -v" i kommandoradsfältet (kd>) längst ned i fönstret och tryck på Enter så utför WinDbg en detaljerad analys av filen. Prova att byta grafikkort.

  1. The error may be caused by the damaged driver of the Intel video adapter.
  2. Det beror nästan alltid på att: En drivrutin försöker få åtkomst till en minnessida som inte finns Ett oväntat fel uppstår i en systemtjänst (till exempel virussökning) Skadat eller felaktigt installerat
  3. Windows                  Linux / FreeBSD Kaspersky Software Updater Perform a swift scan of your PC to check the software for security-critical issues and update all your software
  4. Ja Nej Skicka dina synpunkter Synpunkterna innehåller felaktiga tecken, du får inte använda specialtecknen <> () \ Skicka synpunkter Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu.
  5. Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela

Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör BOOTCFG /REBUILD STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM) Den här stoppkoden visar att det har uppstått en situation som drivrutinen i NTFS-filsystemet inte kan hantera och det har Tack. Målet med felsökningen är att hitta den drivrutinen och antingen avaktivera eller byta ut den. Blue Screen Windows 7 Du kan troligen inte förhindra att det här felet uppstår igen genom att installera om Windows.

Klicka här om du vill ändra operativsystem. Blue Screen Of Death Windows 7 Skadat filsystem Starta återställningkonsolen från Windows-installationsskivan och kör chkdsk /f /r. Artikeln gäller för Microsoft Windows Vista. http://www.pcgamer.com/blue-screen-of-death-survival-guide-every-error-explained/ Tänk på följande innan du använder verktyget: Felsökningsverktyget för Windows är inte ett verktyg som ingår i Windows som standard.

Om en drivrutin identifieras i felmeddelandet, kan du antingen inaktivera drivrutinen eller kontakta maskin- eller programvarutillverkarna för en drivrutinsuppdatering. Windows 7 Blue Screen On Startup Filerna får namnet miniMMDDYY-NN.dmp, där MM är den månad, DD är den dag och YY är det år då dumpfilen skapades. Double-click the downloaded file to launch the driver. Kitts och Nevis St.

Blue Screen Of Death Windows 7

I ett verkligt system är modulnamnet en länk som du kan klicka på om du vill ha användbar information om modulen, vem som skapade den, hur gammal den är osv.

http://www.theregister.co.uk/2014/08/18/microsoft_security_sanity_buster/ När någon av de här stoppkoderna visas har följande inträffat: 1 Systemet har slutfört självtest vid start (POST). 2 Systemet har läst in NTLDR och överfört kontroll över startprocessen till NTOSKRNL Bsod Error Codes Saker att undersöka: Om en drivrutins- eller biblioteksfil nämns i blåskärmsmeddelandet tar du reda på vilken drivrutin eller tillämpning som filen hör till och uppdaterar eller avaktiverar den. Blue Screen Of Death Windows 10 Butik Support Community Mitt konto Butik Support Community ×Close Kunskapsbank Svenska العربية Česky Dansk Deutsch English Español Suomi Français Italiano 日本語 한국어 Nederlands Norsk Polski

Felsökningsverktyget måste anpassas något innan det går att använda. http://ircdhelp.org/blue-screen/reoccuring-bsod.php Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela The system returned: (22) Invalid argument The remote host or network may be down. Windows                  Mac iOS                           Android Kaspersky Virus Removal Tool Use a free tool to scan infected computers under Blue Screen Of Death Windows 8

Felsökningsverktyget för Windows är ett kraftfullt verktyg med många användningsområden, men i den här artikeln är vi endast intresserade av hur väl det kan analysera minnesdumpfiler som genererats vid blåskärmsfel och Thank you for submitting your feedback. Avinstallera alla nyligen installerade program och återställ nyligen installerade drivrutiner. his comment is here Obs!

Technical Information: ***STOP: 0x0000007F (0x00000008, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)".    On 64-bit operating systems, the error message will have longer numeric values "Technical Information: *** STOP: 0x0000007F (0x0000000000000008,...)". How To Fix Blue Screen Error In Windows 7 Obs! Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg: Kontrollera att datorn har tillräckligt med diskutrymme.

Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden 0x000000ED och 0x0000007B 0x00000024 0x0000007E och 0x0000008E 0x00000050 0x000000D1 0x000000EA Använda felsökningsprogrammet i Windows Dell rekommenderar: "How to fix BlueScreen (STOP) errors that cause Windows Vista to

Windows Vista. Hårddiskfel Kör inbyggd diagnostik på hårddisken. Teknisk information: *** STOP: 0x000000ED(0x80F128D0, 0xC000009C, 0x00000000, 0x00000000) Bild 1: Exempel på blåskärmsfel Avsnitt 2: Felsökning av vanliga blåskärmsfelmeddelanden Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME) Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE) De här två felen har liknande Blue Screen Error Codes List Pdf iOS                           Windows Phone Kaspersky Safe Kids Protect your children against unwelcome contacts, harmful content, malicious software and attacks.

Give the following information in the request: Detailed description of the error occurrence. Försök med att återställa RAID-inställningarna till Autodetect (automatisk avkänning, vanligen rätt inställning). Det tar mellan 30 sekunder och två minuter att göra en fullständig analys av en minnesdumpfil. weblink Windows Tips & tools to fight viruses and vulnerabilities   Scan your PC for viruses & vulnerabilities Kaspersky Security Scan (Windows) Kaspersky Virus Scanner Pro (Mac) Kaspersky Threat Scan (Android) Decrypt

Kom ihåg: Kod 7 betecknar ett datafel som kan åtgärdas, inte ett diskfel. Windows Kaspersky Threat Scan A tool for detecting MasterKey, FakeID, Heartbleed, and FREAK vulnerabilities that may pose a threat to your personal and financial data. STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER) Det här blåskärmsfelet anger att en enhetsdrivrutin – nästan alltid en grafikdrivrutin – väntar på att något (vanligen en maskinvaruåtgärd) ska hända. STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED) STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED) Dessa två felmeddelanden visar att ett oväntat tillstånd uppstod i ett program som körs i kärnan som programmet inte kunde återställas från.

Obs! När vissa situationer uppstår i Windows stoppas systemet och den resulterande diagnostikinformationen visas med vit text på en blå skärm. ett fel medan ett fel bearbetades) Bild 4: Vidare analys av resultatet Felkontrollkoden (lägg märke till att siffran 8 visas i exemplet, vilket anger dubbelfel) Det antal gånger som systemet har Solution Upgrade the driver of the embedded Intel video adapter: Download the driver from the Intel official site.

Windows 8. Kör diagnostik för datorminnet. Snabbtestet är inte ett tillräckligt genomgripande test i det här fallet. What to do if the solution does not help If the issue persists, please send the request to Kaspersky Lab Technical Support via My Kaspersky.

Windows 10. Saker att undersöka: 1 Kontrollera att grafikdrivrutinerna är uppdaterade med den senaste Dell-versionen. 2 Kontrollera att system-BIOS är uppdaterat. 3 Om både grafikdrivrutinerna och system-BIOS är uppdaterade kontrollerar du om tillverkaren De här stoppkoderna uppstår alltid under startprocessen. Privacy Policy Contact us Feedback on Technical Support Site Please let us know what you think about the site design, improvements we could add and any errors we need to

RAID-inställningar Det kan hända att det här felet uppstår om du har experimenterat med inställningarna för RAID-styrenheten. Windows 8 Windows 7 Windows XP Innehållsförteckning: Vad är ett blåskärmsfel? Inaktivera alternativ för BIOS-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Antingen kan den inte hitta återstoden av sig själv eller så kan den inte läsa filsystemet på den plats där den tror att det är lagrat.

Försök med att växla SATA-styrenhetsläge i BIOS. Använd felsökningsverktyget för Windows för att göra en felsökning. Back to "Software compatibility" General articles: Licensing General articles: Troubleshooting General articles: Update errors General articles: Installation errors General articles: